~~ Welkom op de weblog van Natuurgetrouw ~~


Deze weblog is ‘opgezet’ nadat ik gestart ben met de
opleiding ‘Vakbekwaam Basis Preparateur’
in september 2009 te Schaarsbergen.

Hieronder wil ik U op de hoogte houden over het verloop van de opleiding.zaterdag 16 juli 2011

Opleiding VBP - Tweede jaar - Herexamen

16 Juli 2011

Vandaag naar Schaarsbergen voor een laatste kans op een diploma...

Vorige week zijn Hans en ik er ook geweest en hebben met raad en daad van Henk ter Beest nog een Kauw opgezet. Heel sympathiek dat Henk daar zijn tijd en Arjan er de ruimte voor beschikbaar stelde.

Afgelopen week hebben we thuis een nieuwe Kauw gevild en schoongemaakt. De gelooide huid werd als eerste beoordeeld, vandaag door examinator Rick Way van de NVP.

Hierna konden we verder met het lijmen van de nek aan de schedel en het plaatsen van de draden in vleugels, staart en poten.


Na het dichtmaken begint dan het lastige werk om vleugels, poten en alle veren netjes op hun plaats te krijgen.

Hier waren we wel even mee bezig maar uiteindelijk is de vogel op z'n postament gekomen en beoordeeld.

Gelukkig werden de dieren door Rick op een positieve manier en met opbouwende kritiek bekeken en mochten we beiden het diploma in ontvangst nemen!

Ook Inge heeft vanochtend nog 2 preparaten laten beoordelen welke nu ook voldoende waren. Ook zij is nu geslaagd.

Inge en Hans:  Gefeliciteerd!

Kauw van Hans op postament

Mijn Kauw op een grenspaaltje, Deze paaltjes werden in de 19e eeuw geplaatst bij de diverse Nederlandse verdedigingswerken. De 'O 'geeft aan dat het eigendom van het Ministerie van Oorlog is; het cijfer is een volgnummer.

Thuis had ik van Purschuim een paaltje gemaakt en vandaag de Kauw er op geplaatst.


Hiermee is een einde gekomen aan de Opleiding en daarmee ook aan de weblog hierover.
We hebben erg veel geleerd en een hele leuke tijd gehad. Ik wil Arjan en de docenten bedanken voor de interessante lessen, hun geduld en vele tips en trucs. En natuurlijk de medecursisten en carpoolers voor de gezellige dagen.
Ook het thuisfront niet te vergeten want er zijn -zeker de laatste maanden - heel wat uurtjes in gaan zitten maar gelukkig was het allemaal goed te combineren.
Dan de lezers van deze weblog bedankt. Ik kreeg regelmatig reacties, deze heb ik gewaardeerd.
Straks hoop ik weer verder te gaan met prepareren, zie dan mijn website

www.natuurgetrouw.nl 

Nogmaals bedankt en met vriendelijke groet,

Bert Amersfoort

zondag 10 juli 2011

Opleiding VBP - Tweede jaar - Lesdag 40 / Examen

2 Juli 2011

Helaas! de inspanningen van de laatste 2 jaar waren NET niet genoeg om het diploma te halen.

Een 5.9 was mijn eindcijfer. Een 6.0 is nodig....

Dit cijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de 6 ingeleverde dieren (deel B) en het cijfer wat we vandaag voor het opzetten van de Kauw kregen. (deel A). Dit laatste telt 2 x.

Ik had voor zowel deel A als  B een 5.9 dus net niet voldoende.
Er is nog een mogelijkheid voor een herexamen over 2 weken. Dan wil ik nogmaals een Kauw gaan opzetten en probeer het dan alsnog te halen.

Er waren nog 5 andere mensen gezakt maar gelukkig waren er ook geslaagden:

Arianne, Benjamin, Jacqueline, Henk, Nigel, Sharon, Teus, Tom
                                        
                                     Gefeliciteerd!

Hieronder wat foto's van vandaag; Het was een mooi gezicht al die preparaten bij elkaar te zien staan.


zondag 19 juni 2011

Opleiding VBP - Tweede jaar - Lesdag 39

18 Juni 2011

Laatste lesdag! Vanochtend konden we nog verder met de dieren waar we voor het examen mee bezig zijn.
Ik had thuis het kunstlichaam van de Beverrat al verder afgewikkeld.

Ook heeft de huid in een Glycherinebad gelegen en is daarna gedroogd met Maiszetmeel.

Na uitborstelen is de huid zacht en soepel

 Vanochtend bezig geweest om de kop te modelleren met klei.

Dan nog een heel gepuzzel om alles op de juiste plaats te krijgen.

Poten en staart moeten later gebeuren want vanmiddag gaan we een Kauw villen. Dit is al het eerste deel van het examen.Thuis deze verder schoonmaken en looien. Ook het kunstlichaam mag alvast worden gemaakt. Over 2 weken tijdens de examendag wordt de huid beoordeeld en moet de vogel verder in elkaar worden gezet.

zondag 29 mei 2011

Opleiding VBP - Tweede jaar - Lesdag 38

28  Mei 2011

De laatste 'vrije' les vandaag. Thuis had ik afgelopen week de poten van de Beverrat nog verder van vlees ontdaan. Vanochtend deze nog een poosje onder de borstelmachine gehouden.
Nu is hij zover schoon dat hij gelooid kan worden. Ruud Simons gebruikt voor Zoogdieren de 'Glycerine methode' en die wil ik deze keer ook toepassen.
Nadat de huid uit de Bio-Ethanol (Alcohol) komt gaat deze enkele dagen in de Glycerine en wordt daarna uitgeborsteld en gedroogd. Door de Glycerine blijft de huid heel zacht en soepel.
Het kunstlichaam moet ik ook nog verder afmaken maar dit moet nog even wachten want we zijn eerst 2 weken op vakantie!

Na de koffie verder met de Buizerd. Als eerste de draden in de vleugels en bevestigen aan het kunstlichaam. Daarna draden in de poten en die ook vastmaken evenals de staart. Na het fohnen begon er al wat model in te komen maar om hem er 'natuurgetrouw 'uit te laten zien blijft lastig. Daar moet echt nog wel ervaring mee worden opgedaan.Volgende les is over 3 weken. Dan is er laatste gelegenheid om met hulp de examenstukken af te maken.
We moeten minimaal 6 preparaten inleveren: Muskusrat, Eekhoorn, Ransuil, Steenmarter en de vrije dieren, bij mij de Beverrat en de Buizerd. Er mogen er meer worden ingeleverd maar waarschijnlijk heb ik mijn tijd hard nodig om ze alle zes netjes op een postament te krijgen.

Mijn Ransuil staat inmiddels te drogen:


Andere dieren waar men vandaag mee bezig was:

Hier een Houtsnip. Prachtige vogel maar lastig te prepareren vanwege de erg dunne huid.


Zanglijster

Arjan had wat van zijn eigen werk meegebracht: Groene Specht


vrijdag 27 mei 2011

Opleiding VBP - Tweede jaar - Lesdag 37

21 Mei 2011

Zaterdag weer naar Schaarsbergen. Een 'vrije' les vandaag. Ruud Simons begeleidde ons nog een keer en had het er behoorlijk druk mee.
Nu iedereen met een ander dier bezig is zijn er ook veel meer vragen.

Hier een aantal foto´s van de dieren waar vandaag mee werd begonnen:

Big van Wild Zwijn


Roodborst
Zeekoet


Kuiken Struisvogel

Blauwe Reiger

Leeuwerik

Zelf ben ik momenteel met 3 dieren bezig: Thuis met de Ransuil van eerdere lessen, de Beverrat heb ik vandaag meegenomen om verder schoon te maken met de borstelmachine.

Ook de Buizerd vandaag meegebracht. Die was inmiddels gelooid en vanmiddag heb ik de nek aan het kunstlichaam gemaakt en de ogen geplaatst.


Ook deze week dus weer het een en ander aan huiswerk te doen. De tijd begint te dringen, we hebben a.s zaterdag nog 1 gewone les. 3 weken later nog 1 ochtendje om de laatste afwerkingen te doen, 's middags beginnen we dan met het villen van de Kauw/Kraai voor het examen en 2 weken later is het examen....

dinsdag 24 mei 2011

Opleiding VBP - Tweede jaar - Lesdag 36

14 Mei 2011

Voor vandaag was het plan om de Beverrat mee te nemen naar de les van Henk ter Beest.
Maar het liep het anders;  Gisteren is ons hondje Joep verdronken...Hij mocht maar anderhalf jaar oud worden.Ik had daarom niet zo'n behoefte om naar Schaarsbergen te gaan.

Volgende week maar weer.

Dag kleine grote vriend....

dinsdag 26 april 2011

Opleiding VBP - Tweede jaar - Lesdag 35

23 April 2011

Dier naar eigen keuze…. Dat is de titel van de aankomende 4 lessen.
Vandaag de eerste daarvan en vanaf nu is dus iedereen met iets anders bezig.
Sommige waren al begonnen en voor anderen stond er een ontdooid dier klaar.

Ik had mijn Buizerd al gevild en heb ‘m op de les verder schoongemaakt met de borstelmachine.
Daarna gewassen in Dreft en L5 en centrigugeren. Dat valt nog niet mee zo’n grote vogel in de centrifuge. Dan de Buizerd droogfohnen wat ook wel enige tijd kost.

Het kunstlichaam maken en draden knippen voor vleugels en poten.

Hier ga ik thuis mee verder of eventueel een volgende les. Niet de eerstvolgende les want dan komt Henk ter Beest weer. Hij is specialist in zoogdieren dus dan neem ik de Beverrat mee. Die ga ik voor die tijd al zo ver mogelijk schoonmaken zodat het verder opzetten in de les kan gebeuren.

We hebben nu nog 3 weken tot les 36, daarna druk: in Mei hebben we 3 zaterdagen achter elkaar les.

zaterdag 2 april 2011

Opleiding VBP - Tweede jaar - Lesdag 34

2 April 2011

De laatste theoriedag van de opleiding!

Vandaag was de les vooral gericht op het Staatsexamen 'Prepareren van dieren'
Het bijbehorende diploma is sinds vorig jaar de vergunning om beschermde dieren te mogen prepareren.
Hoewel er vorig jaar al een aantal mensen voor dit examen geslaagd waren, was de opkomst toch weer goed en werden er door Jan van Hout een aantal casussen over deze stof behandeld.

Ook in de ochtend een toets 'Soortherkenning' waarin met name vogels maar ook zoogdieren en zelfs enkele reptielen en amfibieen langs kwamen.

's Middags een proefexamen zodat duidelijk werd op welke gebieden nog wat extra studie nodig is.

Deze dag was toch ook weer erg nuttig omdat de wetgeving toch wel heel lastig kan zijn. Vooral de diverse regelingen zijn ingewikkeld en ook kunnen per provincie verschillende dieren aangewezen zijn voor beheer en schadebestrijding. Als preparateur moet je dus wel goed op de hoogte zijn zodat je geen dieren illegaal in  bezit hebt.

Aan het eind van de middag kwam Arjan nog uitleg geven over de laatste lessen en het Praktijkexamen.
Vanaf 23 april gaan we 2 dieren naar eigen keuze opzetten. Dit kan iets zijn uit de voorraad van de opleiding maar mag ook een dier zijn wat je zelf (legaal!) meebrengt.

Deze 2 dieren vormen samen met de eerder dit jaar gemaakte preparaten ( Muskusrat, Eekhoorn, Ransuil en Steenmarter) per persoon de groep preparaten die beoordeeld zullen worden door de examinatoren.

Op de examendag zelf moeten we deze dan meebrengen maar er moet dan ook ter plekke een 7e preparaat gemaakt worden; Dit zal waarschijnlijk een Kauw of Kraai worden; Deze krijgen we al eerder mee naar huis om te villen en de huid schoon te maken maar moet op de examendag dus in elkaar gezet worden.

Het gezamenlijk resultaat zal dan bepalen of je bent geslaagd...

De twee dieren naar eigen keuze: Ik ben van plan om de eerstvolgende les een Buizerd te gaan doen welke ik onlangs heb gevonden. Een vriend belde dat hij een Uil / Roofvogel had zien liggen langs de spoorlijn. Ik ben gaan kijken en er lag inderdaad een prachtige Buizerd. Waarschijnlijk een tik van de trein had gehad of tegen de bovenleiding aangevlogen. De vogel was nog helemaal gaaf en na het halen van een Vervoersverklaring bij de Politie kon ik 'm voorzien van een merkteken en inschrijven in mijn Prepareer-register. Het tonen bij de Politie is voor elk beschermd dier nodig zodat men kan controleren dat het dier niet moedwillig gedood is.
Omdat ik inmiddels het diploma heb gehaald mag ik deze nu inschrijven in mijn eigen register en zelf prepareren.

De les erna is het de bedoeling om een Beverrat te gaan doen. Deze komt van een Muskusrattenbestrijder en zal mijn eerste opdracht voor iemand anders gaan worden.

Groot dier: ik heb 'm na ontvangst al direct moeten villen omdat hij niet in m'n vriezertje paste!

Flink wat werk dus de komende maanden !

p.s. mocht je vragen of op- of aanmerkingen hebben geef dan gerust een reactie hier op deze site of via

prepareren@natuurgetrouw.nl

Groeten, Bert

zaterdag 26 maart 2011

Opleiding VBP - Tweede jaar - Lesdag 33


26 Maart 2011

Vandaag verder met de Steenmarter. Thuis hadden we er er ook al mee verder kunnen gaan maar ik heb er voor gekozen eerst een postament te maken. Het was nog even zoeken wat voor postament het zou worden. Bij ons in de buurt zijn geen Steenmarters dus een wat onbekende diersoort voor mij. Maar na wat nazoeken blijkt dat Steenmarters o.a voorkomen in oude schuren en boerderijen enz. Daarom aan een oude plank gedacht om 'm op te plaatsen.

Dat is wel leuk, maar ik vond het nog een beetje kaal en heb toen bedacht om van schuim een muurtje na te maken.

Dit lukte eigenlijk best goed en na beschilderen zag deze er al behoorlijk 'natuurgetrouw' uit.
De 'muur' ging mee naar Schaarsbergen en als de Marter klaar is kan hij er op worden gezet.Maar voor deze klaar is moet er nog wel het een en ander gebeuren!

IJzerdraad door de poten en de spieren en vlees nawikkelen met houtwol.

De huid van de poten was opengesneden en moet dus weer worden dichtgenaaid.

Ook de staart was open en word ook opgevuld met omwikkeld ijzerdraad .
Dan is de kunst om poten en staart op de juiste plaats aan het lichaam te bevestigen. Gelukkig hielp Henk daar een handje bij.
Als dit allemaal op z'n plaats zit kan de huid worden dichtgenaaid en krijgt de Marter vorm.

Dan moet de kop verder in model komen; de bek goed,  klei in de oren en de ogen (10 mm) plaatsen
Als alles goed zit word de huid met spelden vastgezet zodat deze bij het drogen op de juiste plaats blijft zitten.
Er moet ook later nog wel het een en ander bijgewerkt worden, bijvoorbeeld de neus.


Dat zal dan thuis moeten gebeuren want het was inmiddels al weer 4 uur en de les afgelopen.

Ik heb 'm thuis nog wel op het postament gezet. Hieronder het voorlopige resultaat.