~~ Welkom op de weblog van Natuurgetrouw ~~


Deze weblog is ‘opgezet’ nadat ik gestart ben met de
opleiding ‘Vakbekwaam Basis Preparateur’
in september 2009 te Schaarsbergen.

Hieronder wil ik U op de hoogte houden over het verloop van de opleiding.woensdag 13 januari 2010

Opleiding VBP - Lesdag 8

9 Januari 2010

Vandaag weer een theoriedag.

I.v.m. de aangekondigde sneeuw en harde wind waren er maar 10 cursisten aanwezig.

In de ochtend de les die eerder vervallen was: Internationale Verdragen door Dhr. Mark Meijering
Ook hier hebben preparateurs mee te maken. Vooral de CITES wetgeving is van belang.

Verder zijn er er nog een aantal verschillende verdragen:

~ ~Verdrag van Ramsar (1971)

Doel om de Wetlands te beschermen. Inmiddels zijn er ruim 150 landen bij aangesloten.
Ook Nederland is er bij met 49 gebieden waaronder de Waddenzee en het IJsselmeer.

~ ~Verdrag van Bonn (1979)

Dit verdrag is er op gericht bescherming te bieden aan trekkende wilde diersoorten.

Ook door de Europese Unie wordt wetgeving opgelegd.
Voorbeelden zijn de Vogelrichtlijn en de Habitrichtlijn.
De combinatie van deze gebieden  komen in Nederland samen in  Natura 2000.
Dit zullen in totaal 162 gebieden worden.

Hier een link naar de website:  http://www.natura2000.nl/

Ook de handel in beschermde dieren is aan strenge regels gebonden.
Het Ministerie van LNV heeft een speciale publicatie uitgegeven met
de volgende onderwerpen:


--inheemse en uitheemse beschermde soorten;

--voorwaarden in- en uitvoer en handelsverkeer binnen EU;

--bezit van inheemse soorten die vallen onder de EU-Basisverordening;

--aanvraag van vergunningen en ontheffingen.

Het is een behoorlijk ingewikkelde materie maar wij dienen er wel kennis van te hebben. Ook hierover zitten vragen in het examen.


’s Middags weer les van Rob de Vrijer. Op het programma stond Taxonomie.

In de Biologie is dit de wetenschap van het indelen van het planten-en dierenrijk op grond van natuurlijke verwantschap.

De Zweedse arts/bioloog Carolus Linnaeus is hier in de 18e eeuw mee begonnen.

tabel van het dierenrijk uit de Systema Naturae (1735). Een van Linnaeus’ belangrijkste werken.

Hieronder een plaatje van de 8 belangrijkste taxonomische rangen:Een voorbeeld van de taxonomie van een Zanglijster:

Via deze indeling komt ook de evolutietheorie aan bod; Zelf ben ik echter van overtuigd dat niet alles uit het niets en door toeval is ontstaan maar dat er een Schepper is die ons nog dagelijks laat genieten van Zijn werk.
I.v.m. met het weer werd het vandaag niet te laat gemaakt en tegen half vier vertrok iedereen voorzichtig aan naar huis; Over 2 weken weer les.

Ook dan theorie over de ‘Regeling Prepareren' en de eerste Scheikundeles.